Nazwa : Archiwum Generalne Zgromadzenia św. Michała Archanioła w Markach - Strudze
Skrót : AG-CSMA
 
 

Adres : Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 248/252
 05-261 Marki
Telefon : +48 22 7811490 w. 19; +48 22 7812836 w. 19
Faks : +48 22 7713456
Telefon kom. : +48 609 243545
E - mail : agcsma@polnet.cc
Skype : rmarchiwum
Archiwista : ks. dr Roman Majka CSMA
Udostępnianie : pn. - pt. 900-1200; 1500-1800
Strona michalicka : www.michalici.pl
Struktura bazy danych: Pobierz plik mdb | archiwum ZIP
Kwestionariusz badawczy: Pobierz plik doc | archiwum ZIP


  Zasób archiwum generalnego stanowi następująca dokumentacja archiwalia:
  • reprodukcje spuścizny po Błogosławionym Bronisławie Markiewiczu (1842-1912), kapłanie i założycielu Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła,
  • zespoły spuścizn po zmarłych profesach Zgromadzenia,
  • zespoły zamknięte i otwarte po domach zakonnych Zgromadzenia,
  • kolekcje wydawnictw źródłowych i opracowań dotyczące Zgromadzenia.
W archiwum generalnym użytkownik znajdzie materiały źródłowe i opracowania przydatne do redagowania prac naukowych głównie z zakresu edukacji i wychowania prowadzonego przez Zgromadzenie.